Kosten koper berekenen

Wanneer je een woning wilt kopen onderhandel je, eventueel met hulp van een aankoopmakelaar, over de koopsom van de woning. Naast de koopsom heb je ook te maken met bijkomende kosten. Deze worden kosten koper genoemd (bij bestaande bouw ook bekend als KK en bij nieuwbouw als VON). De koopsom vormt samen met de kosten koper de totaalprijs die je betaalt om eigenaar van de betreffende woning te worden.
Aanzienlijk deel totaalprijs

De kosten koper kunnen een aanzienlijk deel van de totaalprijs bedragen. Het is hierdoor verstandig om voorafgaand aan het uitbrengen van een bod op een woning de hoogte van de kosten koper te berekenen. In tegenstelling tot vroeger is tegenwoordig nog maar een beperkt deel van de kosten koper in de hypotheek mee te financieren. Afhankelijk van de hoogte van de kosten koper betekent dit dat je wellicht een deel eigen geld moet inleggen.

Waar bestaan de kosten koper uit?

De kosten koper bestaan grof weg uit aankoopkosten en financieringskosten. Onder aankoopkosten vallen de overdrachtsbelasting, makelaarskosten en kosten voor de transportakte bij de notaris. De financieringskosten bestaan in de meeste gevallen uit advieskosten voor de hypotheek, provisie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) en kosten voor het taxatierapport, de bankgarantie en de hypotheekakte.

Kosten koper berekenen

Sommige onderdelen van de kosten koper staan vast, andere onderdelen zijn afhankelijk van de koopsom van de woning. De hoogte van de kosten koper verschilt dus per situatie. Om onaangename verrassingen te voorkomen is het verstandig de kosten koper te berekenen. Hieronder berekenen we de kosten koper aan de hand van een voorbeeld waarbij de koopsom van een bestaande woning € 240.000,- bedraagt.

Aankoopkosten

AankoopkostenToelichtingBedrag
Bouwkundige keuringVaak afhankelijk van inhoud (m3) woning. € 250,-
MakelaarskostenAfhankelijk van tarief aankoopmakelaar. € 2.500,-
OverdrachtsbelastingWettelijk vastgesteld op 2% van de koopsom€ 4.800,-
TransportakteAfhankelijk van tarief Notaris. € 750,-

Financieringskosten

FinancieringskostenToelichtingBedrag
Advieskosten hypotheekAfhankelijk van hypotheekadviseur. € 1.750,-
NHG provisie1% van de benodigde hypotheeksom.€ 2.400,-
TaxatierapportAfhankelijk van taxateur. € 300,-
BankgarantieAfhankelijk van hypotheekverstrekker€ 240,-
HypotheekakteAfhankelijk van de notaris.€ 500,-

Onderhandelen & fiscaal voordeel

In bovenstaand voorbeeld bedragen de kosten koper € 13.490,- (bestaande uit € 8.300,- aankoopkosten en € 5.190,- financieringskosten) uitgaande van een bestaande woning met een koopsom van € 240.000,- euro. Een flink bedrag aan bijkomende kosten waarbij je bij het kopen van een woning rekening moet houden. Het is niet onverstandig te proberen (een deel van) deze kosten met onderhandelen van de vraagprijs af te krijgen. Het is overigens ook mogelijk om een gedeelte van de kosten koper van de belasting af te trekken.