Overdrachtsbelasting

Wanneer je een woning koopt krijg je te maken met overdrachtsbelasting. Deze belasting wordt door de overheid over de verkoopprijs van een bestaande woning geheven. Zowel kopers als verkopers klagen stevig over de overdrachtsbelasting omdat deze de doorstroming in de woningmarkt belemmerd. De overdrachtsbelasting wordt in negatieve zin veelal ‘verhuisboete’ genoemd.
Hoogte overdrachtsbelasting

De overdrachtsbelasting dient door de kopende partij betaald te worden. Sinds 15 juni 2012 is de hoogte van de overdrachtsbelasting vastgesteld op 2%. Voor deze tijd was de overdrachtsbelasting vastgesteld op 6%. Deze wijziging is door het kabinet doorgevoerd met als doel de woningmarkt uit het slop te halen. In sommige gevallen worden woningen ook ‘vrij op naam’ (v.o.n.) aangeboden. In dit geval wordt de kopende partij vrijgesteld van overdrachtsbelasting doordat de verkopende partij het betalen van deze belasting voor haar rekening neemt.

Vrijstelling van de overdrachtsbelasting

In sommige gevallen geldt een vrijstelling van overdrachtsbelasting. Op de onderstaande specifieke situaties is een vrijstelling van de overdrachtsbelasting van toepassing:

  • Wanneer je in gemeenschap van goederen trouwt of jullie partnerschap geregistreerd kan je voor de helft eigenaar van de woning van je partner worden. In deze situatie is geen sprake van een verkrijgen, maar van een boedelmenging. Hierdoor ben je vrijgesteld van de overdrachtsbelasting;
  • Wanneer je via het wettelijk erfrecht of door een testament eigenaar van een woning wordt moet je successierecht betalen. Omdat je geen dubbele belasting hoeft te betalen ben je vrijgesteld van de overdrachtsbelasting;

Niet fiscaal aftrekbaar

De overdrachtsbelasting zorgt voor extra kosten wanneer je een huis koopt en maakt om deze reden deel uit van de kosten koper. Doordat het om een te betalen belasting gaat is de overdrachtsbelasting niet fiscaal aftrekbaar. Hoe lang de overdrachtsbelasting in zijn huidige vorm stand houdt is onzeker. Zowel kopers als verkoper klagen flink en de overheid wil de woningmarkt weer op gang krijgen. Hierdoor gaan er stemmen om de overdrachtsbelasting in de toekomst volledig te laten verdwijnen.